Sud Agnė Iešmontaitė - Senoji lietuvių literatūra (2006)

Sud Agnė Iešmontaitė - Senoji lietuvių literatūra (2006)
Kategorija:
Puslapiai:
54
Atsisiųsk:
Įvertink:
Pasidalink:
Nuoroda:
Registruokis, pasidalink ir siųskis nemokamai!
Šiuose „Mokinio skaitiniuose“ pateikiamas pluoštas senosios lietuvių raštijos, kurtos ne vien lietuvių kalba XIV - XVII a. Tai ištraukos iš pirmojo Lietuvos metraščio „Lietuviškosios giminės pradžia“, taip pat iš „Lietuvos ir Žemaičių Didžiosios Kunigaikštystės metraščio“.
Iš raštų lotynų kalba pavyzdžių pateikiamos ištraukos iš Mukolo Lietuvio publicistinio pobūdžio veikalo „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius“, taip pat iš Mikalojas Husoviano poemėlės „Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę“ - tai pirmas grožinės literatūros kūrinys, kuriame vaizduojama feodalinių laikų Lietuva.
Iš pirmosios lietuviškos knygos - Martyno Mažvydo „Katekizmo“, išleisto 1547 m., publikuojama lietuviškoji prakalba primenant, jog tai pirmas originalus lietuviškas eilėraštis, pasižymintis ne tiek religiniu, kiek pasaulietišku, kultūriniu turiniu.
Panašios knygos:
Komentuoti
Registracija