Matematika tau Plius 7 klasei (2009)

Matematika tau Plius 7 klasei (2009)
Autorius:
Kategorija:
Puslapiai:
Atsisiųsk:
Įvertink:
Pasidalink:
Nuoroda:
Registruokis, pasidalink ir siųskis nemokamai!
Kornelija Intienė, Vida Meškauskaitė, Žydrūnė Stundžienė, Virginija Viniautienė, Vladas Vitkus ir Valdas Vanagas sukūrė užduotis, kurios padeda septintokams mokytis vaizduoti duomenis diagramomis, skaičiuoti vidurkį, modą ir medianą, atlikti veiksmus su teigiamaisiais ir neigiamaisiais skaičiais. Mokinių žinios praplečiamos atliekant veiksmus su laipsniais, įgūdžiai tobulinami pertvarkant raidinius reiškinius ir sprendžiant sudėtingesnes lygtis. Vadovėlis parengtas pagal 2008 m. Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, todėl jis papildytas duomenų užrašymu grupuotų duomenų dažnių lentele, žemėlapio komentavimu, lygčių ax ± bx = c sprendimu, skaičiaus moduliu, begalinėmis dešimtainėmis periodinėmis trupmenomis. Visa informacija vadovėlyje pateikiama atverstiniais, kurių kairiajame puslapyje yra teorinė medžiaga, dešiniajame – tik su tuo skyreliu susiję uždaviniai. Nagrinėti medžiagą padeda mokiniams jau pažįstami veikėjai Klaustukas ir Šauktukas, specialiu ženklu pažymėti loginiai uždaviniai ir galvosūkiai. Prieš kiekvieną skyrelį pateikiamas įvadas, patraukliai supažindinantis su tema. Skyrių pabaigoje yra žinioms pasitikrinti ir pasikartoti skirti skyreliai.

Tai skaitmeninė vadovėlio „Matematika tau plius. 7 klasė“, kurio autoriai Kornelija Intienė, Vida Meškauskaitė, Žydrūnė Stundžienė, Virginija Viniautienė, Vladas Vitkus ir Valdas Vanagas, versija, apimanti abi spausdinto vadovėlio dalis. Šiame vadovėlyje nagrinėjamas duomenų skaitymas ir vaizdavimas, veiksmai su teigiamais ir neigiamais skaičiais, laipsniai, reiškiniai bei lygtys, procentai, kampai ir tiesės, trikampiai, trapecijos ir lygiagretainiai bei erdviniai kūnai. Vadovėlis parengtas pagal 2008 m. pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, taigi jis papildytas duomenų užrašymu grupuotų duomenų dažnių lentele, žemėlapių komentavimu, skaičiaus moduliu, begalinėmis dešimtainėmis periodinėmis trupmenomis, lygčių ax ± bx = c sprendimu, taisyklingaisiais daugiakampiais, taisyklingąja piramide, lygiagretainio, rombo, kvadrato, lygiašonės trapecijos savybių įrodymu. Čia nebėra trikampių skirstymo pagal kraštines ir kampus bei stačiosios prizmės. Skaitmeninis vadovėlis tausoja gamtą ir moksleivių pečius: jam pagaminti nereikia popieriaus, jis parsisiųsdinamas iš interneto ir įdiegiamas į kompiuterį, todėl jo nereikia nešiotis į mokyklą ir atgal. Be to, jame labai patogi reikiamos informacijos paieška bei interaktyvus turinys, prireikus, galima keisti vaizdo dydį. Šis vadovėlis visam laikui liks Jūsų kompiuteryje, todėl galėsite pasikartoti prieš egzaminus ar žinių patikrinimus, nebereiks jo ieškoti bibliotekoje. Dvigubai daugiau informacijos, patogiau naudotis
Panašios knygos:
Komentuoti
Registracija