Siegfried Lenz - Vokiečių kalbos pamoka (1974)

Siegfried Lenz - Vokiečių kalbos pamoka (1974)
Autorius:
Puslapiai:
Atsisiųsk:
Įvertink:
Pasidalink:
Nuoroda:
Registruokis, pasidalink ir siųskis nemokamai!
Už bausmę man buvo paskirtas darbas. Pats Jozvigas, mūsų mylimasis prižiūrėtojas, nuvarė mane į kamerą, išbarškino lango grotas, išmasažavo čiužinį, paskui išgriozdė metalinę spintelę ir seną mano slėpyklą už veidrodžio. Tylėdamas, visą laiką tylėdamas ir įsižeidusią mina jis apžiūrinėjo stalą ir išrantytą taburetę, pasidomėjo kriaukle, reikliu piršto krumpliu apklausė palangę, patikrino krosnies neutralumą, o paskui priėjo prie manęs ir neskubėdamas apčiupinėjo visą nuo pečių ligi kelių, ar- neturiu aš kokio kenksmingo daikto kišenėse. Po tos procedūros padėjo su priekaištu akyse man ant stalo sąsiuvinį, rašinių sąsiuvinį su pilka etikete: „Zigio Jepseno vokiečių kalbos rašiniai" — ir neatsisveikinęs nuėjo prie durų, nusivylęs, įsižeidęs savo geros širdies gelmėse, nes nuo bausmių, kurių mes susilaukiame, Jozvigas, mūsų mylimasis prižiūrėtojas, kenčia labiau, ilgiau ir skausmingiau, negu mes patys. Ne žodžiais, bet tuo būdu, kaip rakino duris, davė man suprasti, koks jis susisielojęs: be noro, tarsi nežinodamas, ką čia daryti, pabaksnojo raktu į spyną, neskubėdamas brakštelėjo, dar sykį leido atšokti skląsteliui ir tučtuojau, lyg bardamas save už tokį neryžtingumą, dukart smarkiai pasuko raktą. Ne kas kitas, o Karlas Jozvigas, tas baikštus žmogėnas, užrakino mane kameroje rašinio už bausmę rašyti.
Panašios knygos:
Komentuoti
Registracija